Svenska Sjö

Svenska Sjö är båtorganisationernas egen försäkring och de brukar hamna bra i pris när man gör olika tester på försäkringsbolagen. Svenska Sjö ger 20% rabatt för nautisk kompetens och de har en gruppförsäkring och en individuell försäkring. Försäkringsgivare är ett av världens största försäkringsbolag Lloyd´s.

Gruppförsäkring
Svenska Sjö är en gruppförsäkring som enbart erbjuds den som antingen är medlem och som dessutom har sin båt registrerad i klubb eller klassförbund ansluten till följande organisationer och klubbar:

  • Svenska Båtunionen
  • Svenska Seglarförbundet
  • Saltsjön-Mälarens Båtförbund
  • Svenska Kryssarklubben
  • Kungliga Motorbåt Klubben
  • Kungliga Svenska Segel Sällskapet
  • Navigatonssällskapet

Kritk att uppmärksamma
Svenska sjös båtförsäkring har blivit kritiserad av Råd&Rön att den saknar skydd för motorhaveri i sina tilläggsförsäkringar vilket kan bli väldigt dyrt ifall man drabbas av motorhaveri.

Telefon: 08-541 717 50
Hemsida