Olika delar i en båtförsäkring

insurance2Det finns olika delar i en båtförsäkring:
Tänk på att du behöver kanske en försäkring som skyddar såväl din båt som dig själv och din familj vid olyckor och vilken självrisknivå som du vill ha och om du behöver försäkringen året runt. En del försäkringsbolag skiljer mellan enklare försäkringar (båtkasko) och en större försäkring där exempelvis olycksfallsförsäkringar och olika tilläggsförsäkringar kan ingå.

Det är vanligt att försäkringen täcker 

 • Brand, blixt och explosionsskada
 • Rättskydd från 133 500-200 000 kronor
 • Sjöskada, uppläggningsskada, transportskada
 • Stöld och skadegörelse

Det som ofta skiljer försäkringarna är

 • Maskinskada (brukar ingå i tillägsförsäkringar eller i större försäkringar)
 • Avbrott och stilleståndsförsäkring  (brukar ingå i tillägsförsäkringar eller i större försäkringar)
 • Skador på släpjolle
 • Trailer och båtvagn
 • Självrisken som varierar mellan 1000 kronor-20 000 kronor
 • Skydd vid privat uthyrning

En båtförsäkring kan täcka kostnader för:

Det finns olika typer av försäkringar som skiljer sig i villkor. Nedanstående lista är exempel på saker som ersätts vid en båtförsäkring:

 • Ersättning vid sjöskada: Exempelvis vid grundstötning, om du strandar, kantrar eller kolliderar mot någonting.
 • Ersättning vid transport- och uppläggningsskador: exempelvis vid vinterförvaringen och upptagning och sjösättning kan det uppkomma många olika typer av skador.
 • Ersättning vid skadegörelse och stöld.
 • Ersättning för att utrustning går sönder och ditt personliga lösöre
 • Ersättning vid blixt, explosion, brand. Tänk på att ni kanske måste hantera gas och gasol ombord på båten. Ofta finns det undantag mot explosioner i försäkringsvillkoren.
 • Ersättning vid skadestånd skyldighet  om du eller någon i din familj orsakat sak- eller personskada på sjön, d v s en ansvarsförsäkring på sjön.
 • Ersättning för motorskada och maskinskydd – motorn kan tex skadas vid grundstötning
 • Ersättning för advokatkostnader
 • Ersättning för material exempelvis GPS, radio, elutrustning. navigationsutrustning