Dinagruppen

Dina gruppen består av ett antal lokala försäkringsbolag som gått samman.
https://www.dina.se