Checklista material som förbättrar sjösäkerheten

 • Ankare
 • Ankarlina
 • Brandsläckare, brandfilt
 • Båtshake
 • Dricksvatten
 • Drivankare
 • Ficklampa
 • Flytvästar
 • Hink
 • Kikare
 • Kniv
 • Lantenor
 • Lod
 • Mobiltelefon
 • Nödsignal
 • Proviant
 • Propeller reserv
 • Pump
 • Radar
 • Radio
 • Reservbaterial
 • Reservmaterial
 • Reservdunk för bensin
 • Reservsegel
 • Rorkult reser
 • Sjökort
 • Skeppsapotek och förbandsartiklar
 • Tändstickor
 • Verktyg
 • VHF
 • Åror
 • Öskar