Checklista material som förbättrar sjösäkerheten

Ankare Ankarlina Brandsläckare, brandfilt Båtshake Dricksvatten Drivankare Ficklampa Flytvästar Hink Kikare Kniv Lantenor Lod Mobiltelefon Nödsignal Proviant Propeller reserv Pump Radar Radio Reservbaterial Reservmaterial Reservdunk för bensin Reservsegel Rorkult reser Sjökort Skeppsapotek och förbandsartiklar Tändstickor Verktyg VHF Åror Öskar