Alandia båtförsäkringar

Det åländska bolaget Alandia har ungefär 20% av marknaden för större svenska fritidsbåtar vilket motsvarar ungefär 20 000 fritidsbåtar. Eftersom skatteverket kontrollerar nyteckningar av båtförsäkringar kan det innebära att potentiella skattesmitare väljer att teckna försäkring hos Alandia som är registrerat i Finland.

Alandia registrerades 2008 och de har båtförsäkringar, marinförsäkring och transportförsäkring. De har även försäkringar som täcker medelhavet.

Alandia
info@atlantica.se
Hamnv. 8
183 57 Täby
Stockholms län
Hemsida